Servis a údržba športovísk


  • kontrola stavu zásypového materiálu (kremičitý piesok) a jeho doplnenie
  • kontrola mantinelov, oplotenia, športového vybavenia a jeho obnova
  • plošná kontrola športového povrchu (spoje a čiary)
  • obnova poškodených miest umelej trávy
  • strojné prečistenie plochy ihriska
  • výmena umelej trávy - od 7€/m2
Kontaktujte nás:
kral@sportove-stavby.sk
Servis a údržba športovísk

Kto tvrdí, že umelé trávniky nevyžadujú žiadnu údržbu, klame. Udržať umelý trávnik v perfektnej forme dlho rokov vyžaduje pravidelnú a starostlivú údržbu.

Sezónna údržba spočíva v prekontrolovaní množstva a stavu zásypového materiálu (kremičitý piesok, gumový granulát) na celej ploche ihriska, v prekontrolovaní pevnosti spojov trávnika a čiar. V prípade, že spoj niekde povolí je potrebné okamžite zavolať dodávateľskú firmu. Napr. 1/2m spoj ktorý sa uvoľnil môže byť za krátku dobu oveľa väčší.

Taktiež je veľmi potrebné okamžite odstraňovať všetky mechanické nečistoty z plochy ihriska /listy, konáre/, ktoré v prípade, že na ihrisku zostanú, rozkladom vytvoria živnú pôdu pre machy a buriny.

Zvláštnu pozornosť treba venovať tzv. bufetovému odpadu ako sú napr. špaky, žuvačky, poháre, sklo atď. Vhodné je i plochu vyčistiť od prachu a iných nečistôt.

Univerzálny údržbový stroj so všetkými násadami na jednotlivé činnosti „SPORT CHAMP“ je v prípade záujmu možné objednať u firmy ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o., alebo objednať vykonanie jednotlivých činností.

Servis a údržba športovísk - trávnik